מהי נוירופסיכולוגיה?


נוירופסיכולוגיה היא דיסציפלינה מדעית המגשרת בין התחומים של פסיכולוגיה ונוירולוגיה כדי להבין את הקשרים בין מוח להתנהגות.

נוירופסיכולוג קליני הוא מורשה לעסוק בפסיכולוגיה עם מומחיות בקשר בין ההתנהגות והכישורים של האדם למבנה מערכות המוח שלו. הנוירופסיכולוג בודק באופן אובייקטיבי את מיומנויות הקשבזיכרוןשפהכישורים חברתיים,רגשות, והתנהגות האדם המופנה אליו. כחלק מההערכה הנוירופסיכולוג מברר לגבי ההסטוריה של המאובחן, כולל התפתחות, הסטוריה רפואית, נפשית, חינוכית, וחברתית. הנוירופסיכולוג מברר תחומי חוזק וקושי של האדם. כל זה יסוכם וינותח על מנת להגיע לדיאגנוזה מדוייקת ותכנון הטיפול.

הנוירופסיכולוג עורך את האבחון, מנתח את התוצאות ומפרש אותן, ונותן המלצות. לפעמים הוא ממשיך ללות את הפונה בטיפול כמו שיקום קוגניטיבי או טיפול קוגניטיבי התנהגותי (CBT). לעתים קרובות הנוירופסיכולוג עובד עם רופאים, תרפיסטים אחרים ובני משפחה. כשהוא עובד עם ילדים, הוא מתעניין ביכולות הלמידה שלהם ביחס למוחם הנמצא עדיין בתהליך התפתחות. הליווי של הילד כרוך בעבודה מול בית הספר בו הילד לומד, יצירת התאמות לימודיות ומציאת מסגרת חינוכית מתאימה לילד.
 
Comments